Privacy - en Cookiesbeleid Zaros

 
U bezoekt de website van Zaros. Deze Privacy – en Cookiesbeleid is van toepassing op deze website. Het beleid geldt voor iedereen die de website: www.Zaros.nl bezoekt.
Deze Privacy – en Cookiesbeleid  is voor het laatst aangepast op 5 februari 2016.

Algemeen
Zaros respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die zij krijgt vertrouwelijk wordt behandeld. U dient zich ervan bewust te zijn dat Zaros niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan deze Privacy- en Cookiesbeleid te accepteren.
 
Welke gegevens worden er verzameld?
 1. Wanneer u deze website bezoekt verzamelt Zaros automatisch de gegevens die naar Zaros worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u deze website bezoekt. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:
 • de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar Zaros, verwijzende URL en IP-adres;
 • informatie die wij verzamelen met behulp van cookies.
 1. Daarnaast verzamelt Zaros alle gegevens die u op deze websites invoert of die u aan haar verstrekt. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of een bestelling plaatst;
  • gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.
  • gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden;

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

 1. Uw persoonsgegevens worden door Zaros verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, bestellingen en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
 2. Zaros kan uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • Het verwerken van de bestelling;
 • Uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een e-mail waarin uw bestelling bevestigd wordt;
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc.
Zaros verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy – en Cookiesbeleid  tenzij Zaros van tevoren uw toestemming hiervoor verkregen heeft.
 
 
Gegevens verstrekken aan derden
 1. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij:
 2. er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken;
 3. dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en/of de levering van een bestelling.
 4. Zaros zal uw gegevens nooit aan derden verkopen.
 5. De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke Zaros gebruikt  ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. De werknemers van Zaros zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Klikgedrag en bezoekersgegevens

 1. Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan vooral het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website. Tevens optimaliseert Zaros hiermee de werking van deze website.
 2. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar Zaros verzendt, is het mogelijk dat zij  die berichten bewaren. Soms vraagt Zaros u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Zaros of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover Zaros beschikt.
 
Cookies
 1. Bij het gebruik van deze website kan door Zaros en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld doormiddel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een dergelijke cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan WebsiteSupporters.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
 2. Zaros om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren.
 3. U kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meeste internetbrowsers geboden.U kunt cookies altijd van uw computer verwijderen.
 4. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Inzage, correctie en recht van verzet
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kan Zaros u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in uw persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
 

Aanpassen Privacy- en Cookiesbeleid

Zaros heeft het recht om deze Privacy – en Cookiesbeleid te wijzigen. Het meest actuele Privacy – en Cookiesbeleid vindt u op deze website. Zaros adviseert u deze Privacy – en Cookiesbeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?

Voor eventuele vragen over deze Privacy – en Cookiesbeleid kunt u contact opnemen met:
 
Zaros
Pelikaanstraat 126
9404 CS Assen
info@zaros.nl