Zaros Disclaimer website

 
Het onderstaande is van toepassing op onze website en webshop. Door onze website en/of webshop te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy- en Cookiesverklaring
Alle persoonsgegevens worden verwerkt volgens ons Privacy- en Cookiesverklaring, die u ook kunt vinden op onze website.
 
Informatie en uitsluiting van aansprakelijkheid
De getoonde informatie wordt door Zaros met zorg en aandacht samengesteld. Toch kan het zijn, dat de informatie onvolledig en/of onjuist is. Alle prijzen op de website of webshop zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in het staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Alle informatie op onze website en webshop is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunt u geen rechten worden ontleend. Zaros spant zich in om de informatie op haar website en webshop zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zaros aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website of webshop. Zaros sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Beschikbaarheid
Zaros spant zich in om haar website, webshop en inloggedeelte zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
 
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website, webshop en het inloggedeelte berust bij Zaros of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Zaros. Het is niet toegestaan om de website, webshop of inloggedeelte of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zaros. Deze toestemming heeft u niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.